Tech-ByggTech-ByggTech-ByggTech-Bygg

Erbjudande

Vårt erbjudande omfattar allt arbete och beredning av bostäder infrastruktur, för att driva ett företag, och offentlig infrastruktur.

Vi kan använda i våra projekt, stål, och även bedriva forskning för att avgöra kvaliteten på arbetet och skapandet av nya betongblandningar perfekt anpassade till individuella behov hos våra kunder.

Kontakta oss

Vänligen kontakta oss via telefon, e-post

Tel: +46 86481889
Mobile:
+46 707137371
Email:
office@tech-bygg.com

SE670211731501
Bank S/E/B  SE 44 5000 0000 0520 3106 1666
BIC: ESSESESS

Tech Bygg Enginneering Copyright 2015
created by Activate

TECH BYGG
Tappgrand 13 tr1265
121 33 Enskededalen
Stockholm,Sverige
Email: office@tech-bygg.com
www.tech-bygg.com
SE670211731501
Bank S/E/B  SE 44 5000 0000 0520 3106 1666
BIC: ESSESESS