Tech-ByggTech-ByggTech-ByggTech-Bygg

Om oss

TECH BYGG är ett byggföretag som sysslar med de bredare allmänna bygg-, ingenjörs- och laboratorietjänster.

Med baksidan av den finansiella och erfarenhet, har vi möjlighet att genomföra genomförandet av både kontor och bostäder och stora projekt som gäller konstruktion av intelligenta fabriker.

Utbyggnaden kvaliteten på vårt arbete och se till att säkerheten är vår högsta prioritet och vi sätter alltid den första i raden. Vi är ett stort företag i byggbranschen. Vår erfarenhet inom området kommersiellt byggande är främst en komplex konstruktion av kontorsbyggnader, köpcentra, sporthallar, hotell och alla fritidsanläggningar.

Kontakta oss

Vänligen kontakta oss via telefon, e-post

Tel: +46 86481889
Mobile:
+46 707137371
Email:
office@tech-bygg.com

SE670211731501
Bank S/E/B  SE 44 5000 0000 0520 3106 1666
BIC: ESSESESS

Tech Bygg Enginneering Copyright 2015
created by Activate

TECH BYGG
Tappgrand 13 tr1265
121 33 Enskededalen
Stockholm,Sverige
Email: office@tech-bygg.com
www.tech-bygg.com
SE670211731501
Bank S/E/B  SE 44 5000 0000 0520 3106 1666
BIC: ESSESESS