Tech-ByggTech-ByggTech-ByggTech-Bygg

Strona główna > Budownictwo inżynieryjne > Roboty inżynieryjne

Roboty inżynierskie

Wielka wszechstronność naszej firmy pozwala nam na oferowanie bardzo szerokiego zakresu specjalistycznych robót inżynieryjnych:

  • fundamentowanie;
  • cementacja;
  • renowacja budowli;
  • rozbiórki i wyburzenia;
  • niwelacja terenu i jego rekultywacja;
  • wykopki i zasypki;
  • odwadnianie i zabezpieczanie ścian wykopów;
  • wymiana gruntów i wzmacnianie podłoża gruntowego;
  • prace pomocnicze przy palowaniu (np. dostawa i montaż koszy zbrojeniowych).

Wszystkie powyższe prace mogą być prowadzone na duża skalę i stanowią zazwyczaj jeden z elementów innych projektów realizowanych przez naszą firmę.

 

Skontaktuj się z nami

Prosimy o kontakt telefoniczny, mailowy

Tel: +46 86481889
Mobile:
+46 707137371
Email:
office@tech-bygg.com

SE670211731501
Bank S/E/B  SE 44 5000 0000 0520 3106 1666
BIC: ESSESESS

Tech Bygg Enginneering Copyright 2015
created by Activate

TECH BYGG
Tappgrand 13 tr1265
121 33 Enskededalen
Stockholm,Sverige
Email: office@tech-bygg.com
www.tech-bygg.com
SE670211731501
Bank S/E/B  SE 44 5000 0000 0520 3106 1666
BIC: ESSESESS