Tech-ByggTech-ByggTech-ByggTech-Bygg

Strona główna > Budownictwo inżynieryjne > Budownictwo kolejowe

Budownictwo kolejowe

Jesteśmy w stanie wesprzeć procesy tworzenia kompleksowych systemów transportu kolejowego. Budujemy tory, systemy trakcyjne, a także zapewniamy środki komunikacji niezbędne do zapewnienia bezproblemowego funkcjonowania transportu kolejowego.

Funkcjonujemy w trzech podstawowych obszarach:

  • robót torowych, trakcyjnych i inżynieryjnych (m.in. budowa i wymiana torów, budowa i modernizacja stacji kolejowych, przejazdów, tuneli oraz wiaduktów);
  • tworzenia systemów kierowania ruchem kolejowym;
  • robót teletechnicznych.

Naszym celem jest zwiększenie dostępności transportu kolejowego i promowanie transportu intermodalnego.

Skontaktuj się z nami

Prosimy o kontakt telefoniczny, mailowy

Tel: +46 86481889
Mobile:
+46 707137371
Email:
office@tech-bygg.com

SE670211731501
Bank S/E/B  SE 44 5000 0000 0520 3106 1666
BIC: ESSESESS

Tech Bygg Enginneering Copyright 2015
created by Activate

TECH BYGG
Tappgrand 13 tr1265
121 33 Enskededalen
Stockholm,Sverige
Email: office@tech-bygg.com
www.tech-bygg.com
SE670211731501
Bank S/E/B  SE 44 5000 0000 0520 3106 1666
BIC: ESSESESS