Tech-ByggTech-ByggTech-ByggTech-Bygg

Strona główna > Budownictwo inżynieryjne > Ochrona środowiska

Ochrona środowiska

Ochrona środowiska jest dla nas bardzo ważna. Staramy się eliminować z zagrożenia płynące z naszej prywatnej i przemysłowej aktywności, jak również staramy się wykorzystywać w bezpieczny sposób zasoby naszej planety.

W celu ochrony środowiska tworzymy:

  • systemy kanalizacji chroniące glebę i wody gruntowe przed zanieczyszczeniami;
  • składowiska odpadów pozwalające na bezpieczne składowanie materiałów i odzyskiwanie surowców wtórnych.

Zasoby ziemi wykorzystujemy w bezpieczny sposób poprzez:

  • systemy wodociągów (ujęcia i stacje uzdatniania wody, stacje pomp, zbiorniki i wodociągi)
  • geotermię (systemy ogrzewania geotermalnego).

Skontaktuj się z nami

Prosimy o kontakt telefoniczny, mailowy

Tel: +46 86481889
Mobile:
+46 707137371
Email:
office@tech-bygg.com

SE670211731501
Bank S/E/B  SE 44 5000 0000 0520 3106 1666
BIC: ESSESESS

Tech Bygg Enginneering Copyright 2015
created by Activate

TECH BYGG
Tappgrand 13 tr1265
121 33 Enskededalen
Stockholm,Sverige
Email: office@tech-bygg.com
www.tech-bygg.com
SE670211731501
Bank S/E/B  SE 44 5000 0000 0520 3106 1666
BIC: ESSESESS