Tech-ByggTech-ByggTech-ByggTech-Bygg

Strona główna > Budownictwo inżynieryjne > Hydrotechnika

Hydrotechnika

Tworzymy infrastrukturę hydrotechniczną pozwalającą na kontrolowanie wody płynącej i akwenów stojących.

Nasza oferta w tym zakresie obejmuje budowę, renowację oraz przebudowę:

  • zbiorników wodnych;
  • wałów przeciwpowodziowych i pompowni;
  • systemów melioracyjnych;
  • zapór, jazów stałych i klapowych oraz śluz;
  • przepławek;
  • rowów i bystrotoków;
  • systemów drenarskich i kanalizacyjnych, komór, studni, zbiorników z betonowym dnem.

Odnosiliśmy także sukcesy na polu pogłębiania i oczyszczania zbiorników wodnych wykorzystywanych bezpośrednio przez społeczności lokalne w celu pozyskiwania wody pitnej lub na potrzeby rekreacyjne.

Skontaktuj się z nami

Prosimy o kontakt telefoniczny, mailowy

Tel: +46 86481889
Mobile:
+46 707137371
Email:
office@tech-bygg.com

SE670211731501
Bank S/E/B  SE 44 5000 0000 0520 3106 1666
BIC: ESSESESS

Tech Bygg Enginneering Copyright 2015
created by Activate

TECH BYGG
Tappgrand 13 tr1265
121 33 Enskededalen
Stockholm,Sverige
Email: office@tech-bygg.com
www.tech-bygg.com
SE670211731501
Bank S/E/B  SE 44 5000 0000 0520 3106 1666
BIC: ESSESESS