Tech-ByggTech-ByggTech-ByggTech-Bygg

Strona główna > Budownictwo inżynieryjne > Drogi i mosty

Drogi i mosty

Jesteśmy w stanie zbudować kompleksowe rozwiązania w zakresie transportu drogowego, takie jak:

 • autostrady;
 • sieci dróg regionalnych i lokalnych spełniające najwyższe standardy jakości wytrzymałości;
 • węzły transportowe.

Powyższe projekty mogą uwzględniać:

 • obwody utrzymania autostrad;
 • miejsca obsługi podróżnych;
 • place;
 • parkingi (w tym parkingi zadaszone i podziemne);
 • chodniki i deptaki.

Nasza działalność w zakresie budowy mostów nie jest ograniczona przez żadne konkretne typy obiektów inżynieryjnych.

Radzimy sobie z:

 • mostami;
 • wiaduktami drogowymi i kolejowymi;
 • estakadami;
 • tunelami;
 • przejściami podziemnymi;
 • kładkami dla pieszych.

 

Skontaktuj się z nami

Prosimy o kontakt telefoniczny, mailowy

Tel: +46 86481889
Mobile:
+46 707137371
Email:
office@tech-bygg.com

SE670211731501
Bank S/E/B  SE 44 5000 0000 0520 3106 1666
BIC: ESSESESS

Tech Bygg Enginneering Copyright 2015
created by Activate

TECH BYGG
Tappgrand 13 tr1265
121 33 Enskededalen
Stockholm,Sverige
Email: office@tech-bygg.com
www.tech-bygg.com
SE670211731501
Bank S/E/B  SE 44 5000 0000 0520 3106 1666
BIC: ESSESESS