Tech-ByggTech-ByggTech-ByggTech-Bygg

Strona główna > Budownictwo ogólne > Budownictwo użyteczności publicznej

Budownictwo użyteczności publicznej

W zakresie budownictwa obiektów użyteczności publicznej projektujemy:

  •     budynki administracji publicznej – urzędy gmin, urzędy celne itp.,
  •     obiekty sportowe,ale gimnastyczne, elementy infrastruktury zewnętrznej
  •     szpitale,
  •     obiekty dydaktyczne,
  •     centra handlowe, markety
  •     hotele,
  •     salony samochodowe,
  •     stacje serwisowe.
Skontaktuj się z nami

Prosimy o kontakt telefoniczny, mailowy

Tel: +46 86481889
Mobile:
+46 707137371
Email:
office@tech-bygg.com

SE670211731501
Bank S/E/B  SE 44 5000 0000 0520 3106 1666
BIC: ESSESESS

Tech Bygg Enginneering Copyright 2015
created by Activate

TECH BYGG
Tappgrand 13 tr1265
121 33 Enskededalen
Stockholm,Sverige
Email: office@tech-bygg.com
www.tech-bygg.com
SE670211731501
Bank S/E/B  SE 44 5000 0000 0520 3106 1666
BIC: ESSESESS