Tech-ByggTech-ByggTech-ByggTech-Bygg

Strona główna > Partnerstwo publiczno-prywatne

Partnerstwo publiczno-prywatne

Tech Bau Engineering dzięki budowie dróg, szpitali, szkół i obiektów użyteczności publicznej jest jedną z niewielu firm, która może się poszczycić mianem lidera w zakresie partnerstwa publiczno-prywatengo.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ten zakres budownictwa sprawdza się tam gdzie zapotrzebowanie na obiekty infrastrukturalne przewyższa możliwości finansowe sektora publicznego.

Zapewniamy nie tylko ich finansowanie, ale także wiedzę potrzebną do zaprojektowania, wykonania i zarządzania przedsięwzięciem.

Skontaktuj się z nami

Prosimy o kontakt telefoniczny, mailowy

Tel: +46 86481889
Mobile:
+46 707137371
Email:
office@tech-bygg.com

SE670211731501
Bank S/E/B  SE 44 5000 0000 0520 3106 1666
BIC: ESSESESS

Tech Bygg Enginneering Copyright 2015
created by Activate

TECH BYGG
Tappgrand 13 tr1265
121 33 Enskededalen
Stockholm,Sverige
Email: office@tech-bygg.com
www.tech-bygg.com
SE670211731501
Bank S/E/B  SE 44 5000 0000 0520 3106 1666
BIC: ESSESESS