Tech-ByggTech-ByggTech-ByggTech-Bygg

Strona główna > Budownictwo inżynieryjne

Budownictwo inżynieryjne

Drogi i mosty
Jesteśmy w stanie wykonać wszystkie prace związane z budową dróg i mostów, jak również przeprowadzić pełna inwestycję samodzielnie.

Ochrona środowiska
Wykonujemy kompleksowe projekty z zakresu gospodarki wodno-ściekowej. Budujemy różnego rodzaju oczyszczalnie ścieków.

Hydrotechnika
Zbiorniki, wszelakie zapory i elektrownie wodne.

Budownictwo kolejowe
Prace inżynieryjne z zakresu sterowania ruchem kolejowym.

Roboty inżynieryjne
Budujemy tunele i przejścia podziemne.

Usługi specjalistyczne
Tech Bau Engineering podejmuje się wykonania zaawansowanych technicznie i technologicznie prac wymagających dużego doświadczenia.

 

Skontaktuj się z nami

Prosimy o kontakt telefoniczny, mailowy

Tel: +46 86481889
Mobile:
+46 707137371
Email:
office@tech-bygg.com

SE670211731501
Bank S/E/B  SE 44 5000 0000 0520 3106 1666
BIC: ESSESESS

Tech Bygg Enginneering Copyright 2015
created by Activate

TECH BYGG
Tappgrand 13 tr1265
121 33 Enskededalen
Stockholm,Sverige
Email: office@tech-bygg.com
www.tech-bygg.com
SE670211731501
Bank S/E/B  SE 44 5000 0000 0520 3106 1666
BIC: ESSESESS